FEB 01 2019

Alla är vi olika

Etik

Att vi alla är olika är ganska vedertaget. Alla har vi olika uppfattningar om etik och moral. Det finns vissa saker i samhället som man kan tycka borde vara accepterat av alla men så är inte fallet. Hur man tycker och vad man tänker är lika olika som antalet människor som vi är. Grundläggande etik är att man som människa ska kunna skilja vad som är gott och vad som är ont. Och hur vi beter oss mot andra människor. Vi har lagar och regler som bestämmer hur vi ska uppföra oss i vissa lägen. I dagens digitala samhälle så blir det enkelt att det uppkommer diskussioner i olika ämnen. Dessa kan normalt vara nödvändiga och fortlöpa till konstruktiva förändringar. Men det kan också bli en stämning som inte alltid är den som större delen av befolkningen önskar. Alla har vi vårt ansvar mot att förhindra näthat av alla de slag. Det är inte något alls konstruktivt och bör inte alls finnas på nätet. Det är alltså upp till dig att uppföra dig på nätet. Likaväl som vi uppför oss på ett schysst sätt i livet utanför Internet. Man kan tycka det är fegt att anonymt skriva en massa saker till någon annan som man inte ens känner.