JUN 08 2021

Håll händerna rena – använd alkogel

Företag

Handsprit har genom den trista Corona-epidemin blivit en storsäljare på många apotek. Från att ha varit ovanligt att ha hemma, finns det nu en flaska handsprit i de allra flesta hem. Även på arbetsplatser och i butiker finns handsprit tillgängligt. Tidigare var det förkastligt att lukta alkohol på jobbet medan det nu ses som helt naturligt. Vill du undvika alkoholdoften kan du välja väldoftande handsprit, det finns mer information på nätet.

Tvätta händerna som vanligt

I början av pandemin sades det från många håll att en handtvätt med tvål och vatten var lika effektiv som att använda alkohol för att rengöra händerna. Trots det blev handspriten en populär produkt. Naturligtvis är det enkelt att använda den där det inte finns ett handfat med tvål och vatten.

Skydda andra

Det finns även en etisk aspekt med användandet av munskydd. I många länder är det obligatoriskt med munskydd på allmänna platser, medan det i andra länder ses som frivilligt. I den senare typen av länder finns det ett stort socialt tryck på att använda munskydd. Det beror naturligtvis på att munskyddet inte skyddar bäraren utan skyddar omgivningen. Av den anledningen ska du använda munskydd åtminstone enligt den lägsta nivån i de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.