FEB 06 2019

Rätt och fel på bostadsmarknaden

Etik, Företag, Köp och Sälj

I större städer är marknaden som djungeln, det är bara de starkaste (rikaste) som kommer åt det bästa medan svagare parter får nöja sig med det som banken och sparkontot tillåter. Det finns mycket fusk och spel i bostadsbranschen, kanske främst kring bostadsrätter eftersom de säljs mer frekvent och är lockande för de flesta som…

Read the rest

FEB 01 2019

Alla är vi olika

Etik

Att vi alla är olika är ganska vedertaget. Alla har vi olika uppfattningar om etik och moral. Det finns vissa saker i samhället som man kan tycka borde vara accepterat av alla men så är inte fallet. Hur man tycker och vad man tänker är lika olika som antalet människor som vi är. Grundläggande etik…

Read the rest

AUG 14 2018

Etik inom byggbranschen

Etik, Företag

Byggbranschen kan vara full av lurendrejare, de som bara vill tjäna en liten slant och de som lovar en sak med levererar en annan. Det är sådana byggare som vi möter på forum och ser i teven. Men det finns gott om bra byggare och firmor också, dock får de nog mindre uppmärksamhet att de…

Read the rest

MAY 21 2018

Att tänka sig för innan man säger eller publicerar något

Etik

Idag så är det lätt att man slänger ut något på sociala medier utan att tänka sig för. Det är också lätt att dela artiklar som man kanske i grunden inte står för utan man följer lätt strömmen om olika inlägg i debatter. Det är viktigt att tänka sig för innan man säger något eller…

Read the rest

JUN 27 2017

Den internationella etiska koden för barnmorskor

Etik

En graviditet och en förlossning är något av det mest utmanande och självutlämnande vi människor går igenom, självklart är en lyckad förlossning också något av det mäktigaste vi kanske någonsin får erfara. Det är viktigt att vi känner oss väl mottagna på förlossningen och framförallt trygga med de barnmorskor och läkare som assisterar oss under…

Read the rest

APR 04 2017

Affärsetik

Etik, Företag

Etik är viktigt inom affärer för att säkerställa att allt gått rätt till vid en upphandling oavsett om det handlar om ett större företag eller föreningar. Det gäller att försöka ha nolltolerans av korruption, mot jäv och allt annat oetiskt handlande.  Det gäller att följa upp detta och se till att det efterlevs. Att utbilda…

Read the rest

MAR 21 2017

Principer för offentlig upphandling

Etik

Om man går in på konkurrensverkets hemsida så hittar man de olika grundläggande principer som man ska arbeta mot när det gäller offentliga upphandlingar. De bestämmelser som finns i upphandlingslagarna ska alltid tolkas med dessa som bakgrund.  Inom offentlig upphandling är diskriminering förbjuden och det spelar ingen roll om det handlar om nationalitet, verksamhetsland eller…

Read the rest

FEB 21 2017

Diskussionen kring offentlig amning

Etik

Att amma sitt barn är en naturlig del av att vara en mor. Det är barnets enda föda under första delen av sitt liv och kan ges som ett komplement till välling och vanlig mat i flera år, beroende på vad man som förälder känner är lämpligt och rätt. Men det sker fortfarande diskussioner hur…

Read the rest

SEP 22 2016

Ansvar att vara förberedd

Etik

Vilket ansvar har man egentligen som individ och organisation för att förbereda sig inför eventuella olyckor och katastrofer? I vardagen I vardagen är det inte ovanligt att man stöter på problem, olyckor och sjukdomar i olika svårighetsgrader. Men vad kan och bör man göra för att förbereda sig inför dessa? Hur kan man göra världens…

Read the rest

SEP 18 2016

Etisk journalistik

Etik

Journalistisk etik eller pressetik som den också kallas är ett form av regelverk som journalister och publicister bör eftersträva att efterleva inom ramen för den verksamhet de bedriver. I Sverige regleras pressetiken i huvudsak av två olika ramverk, nämligen Pressens publicitetsregler samt Pressens yrkesregler. Publicitetsregler Pressens publicitetsregler består sammanlagt av 17 regler, vilka är frivilligt…

Read the rest