OKT 31 2013

Etik inom vården

Etik

Etik inom vården är ett ämne som berör, som påverkar både de som får vård och de som arbetar inom vården. Etiken berör på många plan, exempelvis på vilka prioriteringar som görs eller hur personal bemöter sjuka och anhöriga.

Den Etiska Koden

I vårdförbundet finns en speciell skrift, den etiska koden”, som finns för alla yrkesgrupper inom vården. I denna stadga finns speciella riktlinjer för alla yrkesgrupper där personalen inom vården får en gemensam värdegrund på hur de etiska aspekterna ska bemötas. På detta sätt minskas risken för att någon sjuk eller anhörig skall komma i kläm samtidigt som det är lättare för personalen att veta vilka prioriteringar som ska göras.

Vårdförbundet har fyra etiska koder som vägleder de olika professionerna inom vården. Här finns vägledning och mycket kunskap att inhämta, så att vården blir så bra inom etik som den bara kan. Den etiska koden stärker i många fall den professionella identiteten till yrket.

Sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor är några av de som har en egen etisk kod i Vårdförbundet och det är upp till varje yrkesgrupp att själva ta ställning till och hålla koll på just sin etiska kod.