FEB 06 2019

Rätt och fel på bostadsmarknaden

Etik, Företag, Köp och Sälj

I större städer är marknaden som djungeln, det är bara de starkaste (rikaste) som kommer åt det bästa medan svagare parter får nöja sig med det som banken och sparkontot tillåter. Det finns mycket fusk och spel i bostadsbranschen, kanske främst kring bostadsrätter eftersom de säljs mer frekvent och är lockande för de flesta som vill leva storstadsliv. 

Blind tro på säljaren

Många förstagångsköpare eller som bara har lyckade affärer bakom sig, tror blint på säljarens ord och löften. Vad en säljare säger kan vara svårt att bevisa senare i rätten om något skulle gå snett. Kan säljaren inte intyga med dokument eller sin egen underskrift, är det lika bra att ignorera löftena såvida du inte känner personen i fråga.

En vanlig miss som kan kosta dig hundratusentals kronor är att den uppmätta storleken på lägenheten inte stämmer. Gamla dokument och säljarens ord till mäklaren kan vara missvisande och du betalar därmed för fler kvadrat än du får. För att vara säker på att få fram rätt storlek behöver du ta in en firma som skapar en ritning över bostaden.

Muntliga kontrakt

Om det muntliga kontraktet inte har bevittnats eller spelats in är det väldigt svårt att bevisa att något muntligt kontrakt ens skett. Om någon lovar något under bostadsaffären och sedan drar tillbaka löftet, måste du bevisa att löftet fanns från första början för att kunna kräva någon slags ersättning eller tvinga till handling.

När någon part i bostadsköpet vill ingå i ett muntligt kontrakt är det bättre att erbjuda ett skriftligt kontrakt eller att ni spelar in ert samtal för att båda ska vara säker på att den andre uppföljer sitt löfte. Ni kan också skriva ned löftet på ett papper, datera det och sedan skriva under. Inkludera gärna ett vittne, det behöver inte vara mer formellt än så för att det ska gälla vid eventuella tvister. Kom ihåg att du kan inte köpa en bostad baserat på ett muntligt kontrakt, det måste finnas ett skriftligt avtal innan du äger bostaden.