MAY 25 2015

Etik för läkare

Etik

Läkarna är en av de yrkeskårer i samhället med det allra största ansvaret och således också ett yrke där etik är ett av ledorden. Av den anledningen tänkte vi här kika lite närmare på vad just läkaretik innebär.


Svenska läkarförbundets etiska regler antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte år 2009 och omfattar totalt 19 olika punkter.

I dessa står bland annat att läsa att en läkare alltid skall sätta patientens hälsa som främsta målet och även som det heter besinna vikten av att skydda och bevara människoliv.

Vidare heter det bland annat att en läkare ska handla i enlighet med vetenskap och beprävad erfarenhet samtidigt som en läkare också alltid ska behandla en patient med omsorg, respekt och empati.

En läkare får inte ge en patient råd eller föreskrifter utan att läkaren undersökt patienten. Något som också är viktigt är så klart tystnadsplikten, en läkare får inte yppa information om en patient såvida det inte äventyrar patientens väl.

Som läkare ska man också bemöta kollegor som man vill bli bemött av dessa och heller inte undergräva kollegors relationer till patienter.