AUG 16 2016

Etik på nätet

Etik

I takt med att Internet blivit en allt större del av våra liv har diskussionen om etik på just nätet vuxit sig allt starkare, framför allt på grund av framväxten av sociala medier och liknande fenomen.

Många tror kanske att man kan göra vad man vill på nätet, men faktum är att det faktiskt finns vissa etiska regler att förhålla sig till även på Internet, så kallad ”netikett”. Det handlar i stora drag om hur man ska bete sig när man surfar, chattar, skicka e-post och postar kommentarer med mera.

Just kommentarer i kommentarsfälten i till exempel bloggar och tidningar är något som diskuterats mycket de senaste åren. En del tror att man i princip kan skriva vad som helst i dessa fält utan någon som helst hänsyn till andra. Anledningen till att en del uttrycker sig på det sättet man gör är att man kan vara anonym, dock är detta något som ändrats under de senaste åren i takt med att allt fler sidor, bland annat Aftonbladet, kräver att man registrerar sig för att kunna kommentera, alternativt loggar in via Facebook eller motsvarande.

Har man utsatts för kränkningar eller påhopp på nätet kan det vara bra att veta att detta i vissa fall kan vara brottsligt och att man i så fall bör göra en polisanmälan eller kontakta någon som är kunnig på området och som kan hjälpa till med anmälan och liknande.

Förutom etik på nätet finns det också något som heter IT-etik, som innefattar sådant som har att göra med etik inom IT. Detta områden, som är en del av den praktiska filosofin har utvecklats av Margaret Anna Pierce, som är professor vid Georgia Southern University och kan delas i i tre olika områden:

  1. Den enskildes personliga kod.
  2. Alla informella kod för etiskt uppförande som finns på arbetsplatsen.
  3. Exponering för formella etiska koder

Dessa tre områden berör först och främst personer som arbetar inom IT-branschen och hur dessa ska tänka vid beslutsfattande och dylikt.