JUN 17 2015

Etikdebatt

Etik

Etik och moral är ett ämne som alltid är aktuellt och som också varit det historien igenom. Etik och moral är också något som ofta debatteras i olika sammanhang, inte minst under de senaste åren då det förekommit en rad olika debatter på temat etik.

Något som nästan alltid diskuteras lite här och var är etik inom journalistiken, framför allt när det kommer till hur långt man kan gå som journalist för att avslöja något och vad som anses etiskt och moraliskt riktigt. I många fall kan det vara svårt att dra en gräns, vilket förstås är en av anledningarna till att debatten är så livlig kring detta ämne.

En annan etikdebatt som var på tapeten för några år sedan var den som huruvida Sverige skulle införa en så kallad civilkuragelag eller ej, vilket innebär att man är skyldig att ingripa om något skulle hända.

Etik på nätet är också något som debatterats flitigt inte minst på grund av TV3-programmet ”Trolljägarna” där Robert Aschberg jagar så kallade nättroll. Debatten har bland annat gällt vad som är okej att säga på nätet samt i vilken utsträckning man har rätt till sin anonymitet när man är ute på nätet.