AUG 14 2018

Etik inom byggbranschen

Etik, Företag

Byggbranschen kan vara full av lurendrejare, de som bara vill tjäna en liten slant och de som lovar en sak med levererar en annan. Det är sådana byggare som vi möter på forum och ser i teven. Men det finns gott om bra byggare och firmor också, dock får de nog mindre uppmärksamhet att de förtjänar. Hur ska man tänka när det kommer till etik inom byggbranschen?

Börja med byggarnas leverantörer

BBGruppen har fina produkter och levererar det som har beställts inom utsatt tid. God kommunikation mellan byggare och deras leverantörer är en viktig del, för byggare kan inte lova resultat och arbete om inte leverantören kan lova byggaren att leverera material. Det gäller att leverantörer har möjligheten att anta stora och små utmaningar och att byggarna har bra kontakt med sina leverantörer för att slutkunden ska bli nöjd.

Etiska regler

Det finns bestämmelser och regler att följa för att försäkra god konkurrens, lika villkor för alla företag och en försäkran att arbetsmiljö och kvalité upprätthålls. Det handlar om regler, inte lagar. Det finns en intresseförening som företag kan bli medlem i men det finns inga måsten för byggbranschen att agera etiskt. Det vilar på allas moral att vara rättvis mot andra företag och sina beställare.

Kunskap och lärande

Alla företag kan bli bättre på att kommunicera och arbeta gentemot sina beställare. Det har ibland varit stora rabalder över hur kontrakt mot privatpersoner är för invecklade eller knapphändiga för att förstå. Det har lett till att kunder misstänker hela byggbranschen och branschen undviker att arbeta med privatpersoner eftersom det blir bara missförstånd och ryktesspridning.

Machokultur

Byggbranschen är också drabbad av machokulturen vilket kommer till frågan om jämställdhet på marknaden. Det är fortfarande pinsamt få kvinnor som väljer byggbranschen. Dålig marknadsföring mot kvinnor och machokulturen på arbetsplatsen är avskräckande och får kvinnorna att välja kontorsarbeten istället. Det krävs en stor omställning i hela branschen för att kvinnor ska lockas till marknaden. Studie efter studie har bevisat att mixade arbetsplatsen fungerar bäst, så här har byggbranschen mycket att lära och ta ikapp.