MAJ 21 2018

Att tänka sig för innan man säger eller publicerar något

Etik

Idag så är det lätt att man slänger ut något på sociala medier utan att tänka sig för. Det är också lätt att dela artiklar som man kanske i grunden inte står för utan man följer lätt strömmen om olika inlägg i debatter. Det är viktigt att tänka sig för innan man säger något eller publicerar något online. Att sätta sig ner och fundera en extra gång kan vara ett bra sätt att inte överreagera på något. Ta och kolla upp hur pass bra artikeln eller inlägget överensstämmer med verkligheten. Vi har tidigare tagit upp diskussionen kring offentlig amning som i många fall blossat upp och folk slängt ur sig kommentarer som inte hör hemma online. Genom att själv ha en åsikt i ämnet är inte lika med att såga någon annans åsikt. Tänk dig för innan du kommenterar något du blivit upprörd över, det kan skada och såra någon annan människa då ord kan vara oerhört hårda och det är svårt att bemöta kommentarer på ett bra sätt. Skulle du säga samma sak om du stod ansikte mot ansikte med personen i fråga? Det är alltid bra att tänka sig för en extra gång innan man brusar upp i onödan.