MAJ 27 2015

Sverige kräver etik i offentliga upphandlingar

Etik, Företag

Det har blivit allt viktigare för företag att lära sig konsten med offentlig upphandling, men den stigande popularitet har också lämnat utrymme för fuskare. 

Offentlig upphandling är en process där ett företag får chansen att lägga anbud på ett projekt som en myndighet eller kommun vill ha utfört. Myndigheten eller kommunen väljer sedan det anbud som de gillar bäst och det företaget får ta hand om projektet. Vi har talat om etik och upphandlingar tidigare, ifall ni vill fördjupa er ännu mer i ämnet.

Magnus Josephson skriver att ”avgörande för framgång är att anpassa sig till utvärderingskriterierna”. Det finns en slags vetenskap bakom sättet att vinna anbud i offentliga upphandlingar, och är man inte kunnig inom det ska man boka möte med en specialist som kan ämnet utan och innan. För annars riskerar man att förlora mot dem som är skoningslösa och oetiska.

När en kommun tar ett anbud över att annat, uppstår det ibland frågor om varför de har valt just det anbudet. Kanske har företaget lovat kommunen något ”under bordet” eller är företaget betydligt billigare än sina konkurrenter, men kan inte bevisa hur de klarar av sådana låga kostnader? Då är det ofta bristande etik som är i görningen.

En nyligen publicerad undersökning från Sifo menar att 84 % av svenska företagare, och privatpersoner, anser att kommunerna måste börja ställa etiska krav i de offentliga upphandlingarna. Annars är det fel sortens företag som får chansen att växa sig stora och starka.

Tidigare har man sagt att det är juridiskt omöjligt att ställa etiska krav på kommuner och företag, men ett domslut i Östergötlands Länsrätt säger att så behöver inte vara fallet. Linköpings kommun har valt att bli Fairtrade City och trots överklagan på beslutet, slog det igenom och överklagan lades ned.

Att stå för rättvis handel är ju en stor del om varför offentlig upphandling ens finns: så att det inte ska gå att fuska, betala svart eller lura till sig kontrakt från staten. Att göra etik en del av upphandlingarna är bara ännu ett steg i den riktningen, och det är knappast fel. Tvärtom! Alla kommuner borde satsa på att kräva etiska anbud för att bekämpa fattigdom och korruption, och företaget som lägger anbuden ska så klart kämpa för att uppfylla kraven.