SEP 22 2016

Ansvar att vara förberedd

Etik

Vilket ansvar har man egentligen som individ och organisation för att förbereda sig inför eventuella olyckor och katastrofer?

konserver

I vardagen

I vardagen är det inte ovanligt att man stöter på problem, olyckor och sjukdomar i olika svårighetsgrader. Men vad kan och bör man göra för att förbereda sig inför dessa? Hur kan man göra världens mer säker för både sig själv och för andra?

Som organisation så finns det mycket man kan göra genom att helt enkelt köpa in ett bra första hjälpen kit. Idag innebär god förberedelse även att man har tillgång till en hjärtstartare. Hjärtstartare(defibrillator) har visat sig varit mycket effektiva vid ett hjärtstopp. Dessa har nämligen visat sig vara extremt mycket mer framgångsrika när det kommer till att rädda liv än vanlig hjärt-lungräddning. Kostnaden är dessutom något som även mindre företag brukar kunna motivera tack vare möjligheten att hyra enheterna till låga kostnader.

Vid katastrofer

I Sverige så är det klart vilka krav som ställs från staten på individen i en krissituation. Alla har ett individuellt ansvar att man kan ta hand om sig själv och sina nära de första dagarna vid en större händelse. Detta precis som att varje företag, organisation och myndighet har ansvar att se till att sin verksamhet skall fungera i sådana situationer.

Som privatperson så bör man till exempel se till att ha tillräckligt med mat i sitt skafferi. Bunkra upp med torrvaror och konserver så att ni har mat för i alla fall 72 timmar, gärna mer om man har möjlighet.
Självklart behövs det även möjlighet att tillaga maten man har. Se till att ha tillgång till ett sprit eller gaskök som kan användas om strömmen skulle gå ner under en längre tid.

Problem med vattentillförseln är inte heller det ett allt för ovanligt problem. Var förberedd med dunkar som det går att hämta vatten i om det skulle behövas. Även ett visst lager med kontanter kan vara bra i krissituation. Mer information om hur man kan förbereda sig inför en eventuell kris kan du hitta på dinsäkerhet.se, en sajt från myndigheten för samhällsskydd och beredskap.