JUL 28 2014

Etik inom upphandling

Etik

I ett alltmer medvetet samhälle blir begrepp som etik och miljö mer och mer aktuella även inom affärsvärlden. Hur påverkas upphandling av olika slag och vad innebär begreppen i sammanhanget. När etiken ska tillämpas i praktiken, finns sannolikt tvivel om huruvida detta går ihop med resten av affärsvärlden.

7981119-business-concept-target-and-procurement-management-on-wall-background

Vad innebär etik?

Etik som begrepp kan varken ses som självklart eller renodlat. Definitionen kan mycket väl vara upp till personen i fråga men en gemensam tanke som genomsyrade paneldiskussionen vid Kvalitetsmässan i Göteborg, var att etik i grund och botten handlar om värderingar. Därför blir etiken inom upphandling snarare en fråga om hur begreppet ska ta sig uttryck, genom lagar och regler eller genom beteenden och affärsbeslut. Vid denna mässa närvarade Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren som skriver om just detta ämne. Han menar att de regler som redan finns för offentlig upphandling i själv verket är just det som kallas för ”fair trade”. Han menar även att etikens praktiska inslag kommer bestå i etiska val och miljömedvetna beslut.

Krav från den offentliga sektorn

Fair tradeNär någon organisation i den offentliga sektorn arbetar med en upphandling får de ställa vissa etiska krav som de anser måste följas av anbudsgivare. Detta betyder för de allra flesta fallen att det ställs olika typer av miljökrav. Det kan till exempel handla om att det inte får användas några städkemikalier som är dåliga för miljön.  Det kan också handla om att krav ställs på leverantörerna gällande hur varorna eller tjänsterna produceras.

Detta kan dels handla om miljömål, till exempel att allt kaffe som köps in är ekologiskt. Det kan även handla om miljön för arbetarna. Många städer har den senaste tiden fokuserat på att få certifikationen ”fairtrade city”. Som en del av detta ställs det krav på att kommunerna måste ta med dessa frågor i upphandlingarna.

Att detta har blivit så populärt beror till stor del på att det i maj 2012 kom en dom i europadomstolen som klargjorde att det var tillåtet att ställa krav på  rättvis handel i offentliga upphandlingar.

Anlita upphandlingskonsult

Konkreta tips, råd och vägledning kring hur man som företag kan göra mer etiska val inom offentlig upphandling fås med fördel genom att anlita en upphandlingskonsult. Magnus Josephson är ett företag med stor kompetens och erfarenhet inom området och hjälper gärna både små och stora företag att utvecklas.

Det finns många anledningar att göra ditt företag till ett mer etiskt val i upphandlingsprocessen. Då kraven ökar på myndigheter att föregå med gott exempel när det gäller etiska aspekter som miljötänk, rättvisa arbetsförhållanden och liknande, är det viktigt att kunna erbjuda dessa saker som leverantör. Då kan chanserna att lägga ett vinnande anbud öka.